IndienIndienJakriborg

 

 

WINNING A BATTLE, LOSING THE WAR
KRISTIANSTADS KONSTHALL 2009

 

I fyra fotoserier på Kristianstads konsthall utforskar Mats Eriksson idealistisk arkitektur i en verklighet som sällan motsvarar ritningarnas modellvärld. Konstnärens formspråk består av minutiöst arrangerade, stilla fotokompositioner där materiella tomrum ofta skapar en effekt av saknad. Winning a battle, losing the war består av interiörer från Värnhems nedlagda sjukhus samt övergivna kontorslokaler i Malmö. Bilderna utstrålar ett visst vemod för det som försvunnit men den strama skönheten antyder att modernistisk arkitektur estetiskt sett fungerar bättre utan vardagens myllrande liv.

Erikssons senare projekt Indian Grammar ifrågasätter dock denna hypotes. Under femtiotalet tog ärkemodernisten Le Corbusier över planläggningen för den indiska staden Chandigarh och konstnären visar hur den internationella stilen ett halvsekel senare anpassats till lokala och nutida behov. På Chandigarhs konst- och arkitekturskolor pryds slitna kontor fortfarande av stolar i design av Le Corbusiers kusin Pierre Jeanneret; möbler som internationella antiksamlare betalar dyra slantar för.

De indiska bilderna har en mer hoppfull ton än Malmöskildringarna men vemodet återvänder i Arkitektur för de Fattiga. Här vittnar söndervittrande ruiner i ökenlandskap om en krossad utopisk dröm, det vill säga Hassan Fathys misslyckade försök att modifiera modernismen med lokala material i fyrtiotalets Egypten. Arkitektur som Provokation dokumenterar ett lokalt experiment i Sverige idag. I det nya samhället Jakriborg utanför Lund har den internationella modernismens symmetriska stadsplan övergivits och framtidsutopin har ersatts med en nyurbanistisk småstadsidyll inspirerad av nutida fantasier om medeltiden.

Eriksson använder sig här av en svartvit estetik som tycks understryka de nybyggda husens strävan efter ett ’historiskt’ utseende. En enda färgbild visar en kulissartad byggtomt; kanske ett sätt att betona konstruktionens artificiella karaktär? Modernismens arv och sambandet mellan arkitektur och samhälle är vanliga teman i dagens internationella fotokonst men genom att placera dessa fyra projekt i samspråk med varandra skapas en högaktuell konversation mellan lokala och internationella traditioner, historia och samtid.

Tydligare avgränsning mellan de olika serierna och bättre skyltning av individuella verk hade gjort dialogen ännu skarpare; de individuella bilderna har ett formellt och innehållsmässigt värde men det är konstnärens visuella analys av modernismens historia och nutida stadsplanering som gör utställningen verkligt intressant.

INGRID STIGSDOTTER
SYDSVENSKAN 16 MARS 2009