Architecture as Provocation
Essay by M. Eriksson and a Conversation Piece by the Swedish Architects Academia
Published by Mia Sundberg Galleri/Kristianstads konsthall 2009 / ORDER HERE
  Architecture for the Poor
Essays by Mats Eriksson and Sarah Rifky
Published by Mia Sundberg Galleri 2008 / ORDER HERE
  Indian Grammar
Essays by Vikramaditya Prakash and Gertrud Sandqvist
Published by Mia Sundberg Galleri 2005 / ORDER HERE
  In Between Buildings
Published by Langtbartistan, Denmark 2005 / ORDER HERE

 

 

Into the Void
Excerpts from the magazine Motiv, Issue 05/2005
  Mocba 400
Excerpts from the catalogue Practices of Tallinn, 2005
 

 

 

ENGLISH TEXTS (FROM THE BOOKS LISTED ABOVE)

  2008 Architecture for the Poor; An Experiment in Rural Egypt by Mats Eriksson
Another start by Sarah Rifky >
Introduction by Mats Eriksson >

  2005 Swedish grammar by Gertrud Sandqvist >
Inhabiting architecture by Vikramaditya Prakash >
The City as a copy of itself by Mats Eriksson >
  2005 In Between Buildings, texts by Mats Eriksson, Arne Axrup, Mailis
Stensman, Måns Holst-Ekström and Jelena Zetterström, 1969–2005 >


OTHER TEXTS/REVIEWS

  2010 Architecture for Change – Utopian Visions in Mats Eriksson's imagery
by Charlotta Nordström. Foto Kvartals (Lithuanian Photo magazine) >
  2009 Winning a battle, losing the war av Finbar Rosato, Exhibition folder,
Kristianstads Konsthall >


 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

SVENSKA TEXTER (FRÅN OVAN NÄMNDA BÖCKER)

  2009 Arkitektur som provokation av Mats Eriksson >
Akademisamtal av Sveriges Arkitekters Akademi 2005/09

  2008 Arkitektur för de fattiga; ett modernistiskt experiment av Mats Eriksson
En annan början av Sarah Rifky >
Inledning av Mats Eriksson >
  2005 Svensk grammatik av Gertrud Sandqvist >
Att leva i arkitektur av Vikramaditya Prakash >
Staden som kopia av sig själv av Mats Eriksson >
  2005 In Between Buildings, texts by Mats Eriksson, Arne Axrup, Mailis
Stensman, Måns Holst-Ekström and Jelena Zetterström, 1969–2005 >


ANDRA SVENSKA TEXTER/RECENSIONER

  2010 Arkitektur som Provokation av Alexander de Cuveland, Fotografisk tidskrift >
  2009 Winning a battle, losing the war av Finbar Rosato, katalogtext,
Kristianstads Konsthall >
  2009 Winning a battle, losing the war av Ingrid Stigsdotter, Sydsvenskan >
  2009 Folkhemmet i fokus av Carolina Söderholm, Kristianstadsbladet >
  2008 Letar modernismens bortglömda projekt av Alexander de Cuveland,
Fotografisk tidskrift >
  2005 Utopi i förfall av Sophie Allgårdh, Svenska Dagbladet, april 05 >
  2003 Vår blick riktas bakåt men oklart mot vad av Håkan Nilsson, DN april 03 >