folkhemmet

Folkhemmet

  Folkhemmetfolkhemmet

Folkhemmet

folkhemmetfolkhemmetfolkhemmetfolkhemmet
 

 

 

 

 

WINNING A BATTLE, LOSING THE WAR
2000 – 2003

Exhibited at: 
Schaper Sundberg Galleri, Stockholm, 2002, Presentation
Mia Sundberg Galleri, Stockholm, 2003, Winning a Battle, losing the War
Kristianstads Konsthall, 2009, Winning a Battle, losing the War

 

 

The series Winning a Battle, losing the War is about how the welfare state as an idea has slowly been eroded in Sweden. In the last twenty years, hospitals and public institutions have been sold off and privatised. The photographs show closed and abandoned institutional buildings that have undergone radical change. The former Värnhem hospital in Malmö has been converted into student accommodation, the premises of the newspaper Arbetet, where Sweden's oldest socialdemocratic newspaper has been published, is today a printing house producing advertising flyers and the free newspaper Metro. There is a certain melancholy, a vague nostalgia in these images that is somewhat tempered by the oppressive atmosphere that often prevails in these public hospitals and office interiors. The photographs in the series show empty rooms, now devoid of purpose. Their composition is reminiscent of late-modernist paintings. Fascination with this kind of minimalism is partially to do with a vanished aspect of modernity and the emptiness that follows.

Perhaps it is to do with a crisis of identity? But what is it that has been left behind? The former welfare state was a utopian project, and inevitably there was always a discrepancy between intention and practice, between idealism and pragmatism. There were those who were included in the modern project and those who remained outside, representing a kind of "otherness". The picture is complex. Despite everything, the welfare state created a sense of security but perhaps it required the specific climate of the post-war boom years in order to be implemented.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Serien Winning a Battle, losing the War handlar om hur välfärdsstaten som idé sakta har gått förlorad i Sverige. Sedan tjugo år tillbaka har sjukhus och institutioner sålts av och privatiserats. Fotografierna visar stängda och övergivna institutionella byggnader som genomgått förändring. Före detta Värnhems sjukhus i Malmö har blivit studentboende, tidningen Arbetets lokaler i Malmö, där Sveriges äldsta socialdemokratiska dagstidning publicerats, producerar idag reklamblad samt tidningen Metro. Det finns en viss melankoli, en vag nostalgi i dessa bilder som dock dämpas av den tryckande atmosfären som ofta råder i dessa statliga sjukhus och kontors interiörer. Fotografierna i serien visar tomma, funktionslösa rum. Kompositionen i dessa bilder påminner om sen-modernistiskt måleri. I denna minimalism finns något intressant. Det handlar delvis om en förlorad modernitet och den tomhet som därefter följer.

Kanske handlar det om en identitetskris? Men vad är det som har lämnats? Om det tidigare folkhemmet varit en utopi fanns där samtidigt en motbild mellan avsikt och praktisk funktion, idealism och pragmatism. Det fanns de som varit en del utav folkhemmet och de som varit utanför, representerande ”det andra”. Bilden är komplex. Trots allt fanns det en trygghet som skapades genom välfärdsystemet, men som kanske förutsatte efterkrigsårens rekordår för att kunna genomföras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibition views >