Indien
IndienIndienIndien

  IndienIndienIndienIndien

  IndienIndienIndienIndien
 

 

IndienIndien


  IndienIndienIndienIndien

 

 

 

Exhibition views >
English text >

 


 

INDISK GRAMMATIK
ETT MODERNISTISKT EXPERIMENT I POSTKOLONIALA INDIEN
2004 – 06

Utställt vid:
Mia Sundberg Galleri, Stockholm 2005, Indian Grammar
ROOSEUM, Malmö 2005, Malmö Art Academy 10 years
Hasselblad Center, Göteborg 2005, New Swedish Photography
Bonn Kunstmuseum, Germany 2006, Indian Grammar
Mia Sundberg Galleri, Stockholm 2006, Interior spaces
IVAM (Institut Vanlencià d`Art Modern), Valencià, Spain, 2009, India Moderna
Kristianstads Konsthall 2009, Winning a battle, losing the War
Gallery P3, Westminister University, London, England 2009, Le Corbusier´s India

 

 

Indian Grammar dokumenterar Chandigarh, huvudstaden i den Indiska delstaten Punjab som byggdes efter Indiens självständighet och delning 1947. Generalplanen för den nya staden beställdes från Le Corbusier, den kanske mest typiska och framstående representanten för den internationella modernismen i stadsplanering, arkitektur och inredning. Chandigarh har förblivit det enda fullskaliga modernistiska stadsbyggnadsprojektet i Indien, och dess tvetydiga position mellan alliansfri internationalism och indiskhet har väckt stort intresse och inspirerat till många kommentarer. Svastikan, den uråldriga solsymbolen som kommit att förknippas med nazismen, används t.ex. här i sitt ursprungliga Indiska sammanhang.

I vilken mån kan modernismen, som ju inte utan anledning kallats den internationella stilen, användas för att beteckna en specifik kultur och dess språkligt motiverade självbild? Indian Grammar består av fotografier som kunde indelas i två kategorier: formlära (bilder som visar enskilda arkitektoniska element och utsnitt ur interiörer eller exteriörer i Chandigarh) och syntax (bilder som visar staden och dess byggnader som en konkret helhet på en konkret plats och hur de används av just de människor som finns där).

Då verket först ställdes ut vid Mia Sundberg Galleri 2005 visades de förra som en diabildsprojektion mot en specialbyggd vägg, medan de senare företräddes av fyra uppförstoringar. Ytterligare ett fotografi visade Phytagoras, ett fondmönster som den svenske modernistiske arkitekten Sven Markelius ritade för FN-högkvarteret i New York. Denna tjänar som påminnelse om hur man också I Sverige har hävdat rätten till en egen modernism utan att ge upp sina anspråk på att påverka resten av världen.

Indian Grammar är varken en hyllning till de lokala identiteterna eller en distanserad granskning av den utopiska modernismen. Chandigarh representeras som det ser ut idag, när dess byggnader, gator och torg har anpassats till behoven hos flera generationer av användare. I länder som Sverige har modernitetens ikoner också förändrats på liknande sätt, genom dagligt bruk.

Projektet gavs ut i bokform 2005 av Mia Sundberg Galleri, innehållande ett urval av fotografier från serien samt två essäer av Vikram Prakash respektive Gertrud Sandqvist. Boken finns tillgänglig här samt hos följande försäljningsställen; Konst-ig, Moderna Museets bokshop, Malmö Konsthall, Göteborgs Konstmuseum samt hos RIBA, London.