INTO THE VOID
ICELAND
2003/05

Exhibited at:
Mia Sundberg Galleri, Stockholm 2008, New Works
Konstakademien, Stockholm 2009, MARKET
Published in the photographic magazine Motiv, Issue 05/2005, Theme; Borders,
and the artmagazine Konstvärlden, Issue 01/2010

 

 

This project took shape during a residency in 2003 in Iceland. The focus was on tourism in extreme environments and a desire to capture the sense of the sublime in this environment. The two sites presented are from Snaefellsjökull glacier and Vestmannaaeyjar.

The French author Jules Verne wrote the adventure novel The journey to the Centre of the Earth, where the imaginary journey begins in the vast and ice-filled crater of the cone shaped strata-volcano Snæfellsjökull. This crater was the open wound that led down into the centre of the earth. In the photograph Into the Void II footsteps are visible leading out towards a point of sublime blank whiteness in the image, which is where the entrance named in the novel was to be located.

Also included in the series are images from the extreme volcanic environment on Vestmannaaeyjar, an island south of mainland Iceland, where the volcano-crater erupted in 1973. This extreme location is today a tourist destination and a path leads up to the edge of the crater.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Into the Void påbörjades under en vistelse på Island 2003, där fokus låg på turism i extrema miljöer och en vilja att försöka fånga det sublima i dessa miljöer. Fotografierna visar två platser, Snæfellsjökull glaciären och vulkanen på Vestmannaaeyjar.

Den franska författaren Jules Verne skrev äventyrsromanen Resan till jordens mittpunkt, där den imaginära resan påbörjades i den stora isfyllda kratern av den konformade stratavulkanen Snæfellsjökull. Denna krater var som ett öppet sår som sträckte sig ned till mitten av jordens inre. I fotografiet Into the Void II syns fotspår som leder till en punkt i bilden av absolut sublim vithet som är tagen på den plats där den beskrivna ingången i romanen skulle ha upptäckts.

I serien ingår även fotografier från det extrema vulkaniska miljön på Vestmannaaeyjar, en mindre ö söder om fastlandet där den avbildade vulkankratern fick ett utbrott 1973. Denna extrema miljö är idag ett turistmål, där en synlig stig i en av bilderna leder upp till kraterns öppning.