JakriborgJakriborgJakriborg

 

 

 

 

ARKITEKTUR SOM PROVOKATION
JAKRIBORG
2003 – 09

Utställt vid:
Galleri Box, Göteborg 2010
Kristanstads Konsthall 2009, Winning a battle, losing the war
Publicerad som artistbook 2009 av Mia Sundberg Galleri/Kristianstads Konsthall

 

 

Boken/fotoserien om Jakriborg påbörjades under arbetet med utställningen Nya Vägar på Skånes Konstförening 2003. Denna utställning handlade om trafikseparerade och funktionsanpassade stadsmiljöer, och här var Jakriborg ett tydligt alternativ och samtidigt kritik avrådande normer. Jakriborg var en kritik av miljonprogrammets stereotypa överdimensionerade trafikanläggningar och utglesade stad. Det var en pågående konstruktion som bröt radikalt med den dominerande modernistiska traditionen i svensk arkitektur och stadsplanering. Jag har återkommit till Jakriborg över åren fram till utställningen vid Kristianstads Konsthall 2009 och färdigställandet av boken Arkitektur som provokation. Detta blev en slutsummering av en plats, utifrån de premisser som fanns innan den skulle växa sig tio gånger större än vad staden är idag.

Jakriborg kan ses som en avvikelse från det normala och det som anses Svenskt. Förverkligandet har varit möjligt på grund av att ingen nationell eller lokal myndighet varit inblandad i utformningen eller konstruktionen. Initiativet och visionen kommer istället från två byggherrar, Jan och Krister (Ja+Kri) som erbjuder bostäder som ”folket vill ha” i en halv-artificiell hemtrevlig idyll. Långt från betongbrutalismen i de nya städerna och långt utanför konsensus i svensk arkitektur. Det är samtidigt en Svensk variant av företeelsen nyurbanism, om än byggherrarna motsäger sig denna och all annan tydlig kategorisering.

Istället för att närma sig det samtida är hela staden ett simulacrum, en serie fasader som påminner mer om hus i temaparker som skildrar ”det gamla Europa” än någon annan exister-ande eller föregående arkitektur. Jakriborg erbjuder allmänt tillgängliga, bekväma, demokratiska boendeformer till överkomliga priser samtidigt som den avfärdar de traditioner som har format svenska städer under de senaste hundra åren. Idén att skapa ett simulacrum av en befäst medeltida stad i en samtida skandinaviskt kontext är rentav häpnadsväckande.

Avståndstagandet från den modernistiska mallen innebär att en absolut och totalt genomtänkt stadsplan uteblir. Detta har lett till att vissa icke-platser har uppstått i staden; små markplättar, upphöjda betong ytor, och märkliga hörn utan något definierad syfte eller pragmatiskt påkommen funktion, och som inte visar tecken på att ha blivit gömda eller förtäckta. Att Jakriborg innefattar områden som skulle kunna etableras som heterotopiska rum visar på stadens brister men även dess omedelbara potential som en flexibel social yta. Det är kanske inget sam-manträffande att den nuvarande befolkningen är något av en tvärsnitt av den svenska samhället, subkulturella strömningar inkluderat. Jakriborg kanske inte ser ut som bostadsområden inspirerade av Le Corbusier eller drömmen om välfärdssamhället, men det är möjligt att staden ändå kan komma nära att uppnå samma mål. Jakriborg är ett slags oavsiktlig arvtagare till den svenska folkhemsdrömmen.

Projektet gavs ut i bokform 2009 av Mia Sundberg Galleri/Kristianstads Konsthall, innehållande ett urval av fotografier från serien samt en essä av Mats Eriksson samt ett akademisamtal för Sveriges Arkitekters Akademi. Boken finns tillgänglig här samt hos följande försäljningsställen; Konst-ig, Moderna Museets bokshop, Malmö Konsthall, Göteborgs Konstmuseum.

 

 

 

 

 

 

English text >