Nya vägarNya vägarNya vägar 

 

 

NEW PATHS / NYA VÄGAR
2003

Exhibited at Skånes Konstförening, Malmö 2003

 

 

New Paths was an exhibition at the Skåne Konstförening in Malmö, made in cooperation with artists Per Hasselberg and Henrik Andersson. The city of Malmö was growing in an unprecedented fashion, due to projects such as the building of the Øresund Bridge, the City Tunnel, the Turning Torso, and the develop-ment of areas such as the Western Harbour and Hyllie. The idea was to make a site-specific exhibition portraying this changing city. The works were intended to be presented separately in the exhibition space, but also to relate to each other, and allow the viewer to read one work through another. My contribution were two photographic series, one showing the new rail and motor traffic hub Ørestad outside Copenhagen, with its clearly separated traffic functions and specifically tailored environment. The other series was comprised of images of the new "Hansa town" of Jakriborg located between Malmö and Lund. The series of images from Jakriborg, which contained a built-in criticism of the Swedish One million dwellings program, was followed up six years later with the work Architecture as provocation >

For the invitation card to New Paths, a photograph taken in Iceland was selected, which showed a ditch in a scenic landscape that could be read in relation to the planned infrastructure surrounding modernist housing developments. Together with Per Hasselberg’s more historically rooted contributions, and a discussion with Monica Andersson, former Director General of the Swedish railway network, the exhibition came to focus on how road and rail traffic standards influence and steer urban planning. Monica Andersson was invited to contribute based on her research on modernist traffic standards of the 1960s that led to the state publication SCAFT in 1968. The lasting impact of this was the establishment of new standards and norms in city planning. Malmö is characterized today by this traffic-centred thinking, the effects of which can be seen in the dominant oversized traffic solutions that cut through the city separating different areas.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Nya Vägar var en utställning som visades på Skånes Konstförening i Malmö tillsammans med Per Hasselberg och Henrik Andersson. I ett försök att utgå från det nya framväxande Malmö, med projekt som Øresundsbron, Citytunneln, Turning Torso, Västra Hamnen och Hyllie, var tanken att göra en plats-specifik utställning om detta samhälle. Verken skulle presenteras åtskilt i utställningsrummet, men också samspela, och möjligt för betraktaren att kunna läsa genom varandra. Jag visade två fotoserier, ett från den nya knutpunkten Ørestad utanför Köpenhamn med dess tydliga trafikseparerade och funktionsanpassade miljö, samt ett om den nya ”Hansastaden” Jakriborg mellan Malmö och Lund. Serien från Jakriborg, som hade en inbyggd kritik av det svenska miljonprogrammet, kom sex år senare att följas upp med verket Arkitektur som provokation. >

Som vernissagekort till Nya Vägar hade jag valt ett fotografi från Island vilket visade en dikning i ett naturskönt landskap och som kunde läsas i relation till den planerade infrastruktur som omgav modernismens nya bostadsområden. Tillsammans med Per Hasselbergs mer historiskt förankrade bidrag, ett samtal med Monica Andersson, före detta generaldirektör för Banverket, kom utställningen att handla om hur trafiknormer är medskapare av stadsplaneringen. Anderssons valdes utifrån hennes forskning om 1960-talsmodern-ismens funktionsseparerande trafiknormer ledde fram till statens planverks publikation SCAFT från 1968. Genomslaget kom att påverka stadsplaneringen och bli normaliserande. Malmö präglas än idag av dessa trafiktänkande konsekvenser i form av överdimensionerade trafikanläggningar och en utglesad stad.